Sertifikati za Alumil PV montažere u saradnji sa TUV Hellas

Sertifikacija montažera po pitanju tehničke adekvatnosti za PV konstrukcije i njihovu montažu u domaćinstvu (krovovi, ravni krovovi) na osnovu:

Sertifikat

 • Materijal (PV konstrukcije) za proizvodnju i postavljanje i montaža u skladu sa standardima i uputstvima ( tehnički katalozi, instrukcije za montažu itd.).
 • Međunarodno iskustvo (najbolja praksa) u montaži PV konstrukcija.
 • Inspekcija na licu mjesta od strane eksperata TUV Hellas.
 • Posebna redovna obuka.

Sertifikacija / Uslovi

 • Instalacija u okviru posebno razvijenih PV sistema.
 • Program za zgrade (razmatranje ograničenja u projektovanju u urbanim sredinama, itd).
 • Uspešna prva inspekcija za 3 PV projekta u toku godine. Resertifikacija podrazumeva jedan projekat godišnje.
 • Permanentna veza instalatera sa Alumil Solar.
 • Prisustvo specijalnim programima obuke.

Inspekcija u svim fazama proizvodnje

 • Metalni set za prihvatanje konstrukcije na krovu ili ravnom krovu
 • Montaža metalne konstrukcije
 • Postavljanje PV panela na konstrukciju
 • Sve u skladu sa tehničkim detaljima iz kataloga Alumil Solar

Prednosti sertifikovanih montažera

 • Sertifikovana tehnička kompetentnost instalera obezbeđuje mu komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju
 • Kvalitet i tehnička adekvatnost obezbeđuju investiciju domaćinstva
 • Integracija u spisak sertifikovanih Alumil Solar partnera
 • Promocija partnera kroz aktivnosti Alumil Solar (npr. sajmovi, brošure, internet sajt, itd.)