• Poslovnice

Poslovnice

Alumil širom sveta poseduje svoje kompanije i poslovnice što obezbeđuje našu poziciju kao lidera u proizvodnji i distribuciji aluminijumskih sistema. Razvoj zasnovan na inovacijama je osnova na kojoj svi delovi Alumil grupacije zasnivaju zadovoljenje potreba postojećih tržišta, uz predviđanje kako najbolje zadovoljiti potrebe koje su u nastajanju. Kombinovanjem state-of-art tehnologije i najnovijih dostignuća u procesima sa iskusnim i posvećenim timom, omogućuje Alumil grupaciji da se izdvoji od konkurencije.