Vrednosti

Vrednosti na kojima se zasniva ALUMIL su:

  • Integritet
Naše poslovanje karakteriše otvorenost, iskrenost i doslednost. Mi ispunjavamo naše obaveze i držimo obećanje. Vodimo naše poslovanje iskreno i pošteno, bez uticaja spoljnih faktora ili ličnih simpatija i procena.
  • Timski duh
Uspostavili smo otvorene i pozitivne odnose među kolegama u cilju promovisanja saradnje i postizanja boljih rezultata. Verujemo da su rezultati tima, uvek veći od pojedinačnih rezultata ljudi koji ga čine. Koristimo interaktivnu komunikaciju i konstruktivan dijalog.
  • Inicijativa
Koristimo sve resurse, ljudske ili ne, sa ciljem kontinuiranog ličnog i korporativnog napretka, koji proizilazi iz naših ideja. Kompanija podržava nove ideje i predloge.
  • Lojalnost
Kompanija i njeni zaposleni pokazuju lojalnost prema klijentu, kao i jedni prema drugima.
  • Meraki
Meraki je Grčka reč koja se često koristi da opiše kada se nešto radi sa dušom, izražava kreativnost, ili strast – kada damo ''celog sebe'' za nešto što radimo.