Upravni odbor

Veličina i sastav upravnog odbora kompanije odražava veličinu, aktivnost i vlasništvo nad biznisom. Kvalitet članova upravnog odbora proističe iz njihovih kvalifikacija i iskustva, omogućujući im da odgovore na ciljeve kompanije.

Kompanijom upravlja upravni odbor, koji se sastoji od tri (3) do sedam (7) članova. Odbor je izabran na godišnjoj skupštini akcionara sa mandatom od 5 godina, koji se automatski produžava do sledeće godišnje skupštine koja je u godini isteka perioda od pet godina. Ovo produženje ne može biti duže od jedne godine. Članovi upravnog odbora mogu biti ponovo izabrani, kao i da samostalno podnesu ostavku. Svaki član odbora takođe može biti pravno lice. U tom slučaju, pravno lice mora imenovati fizičko lice da vrši ovlaštenja koja proističu iz članstva odbora. Nezavisni-neizvršni članovi upravnog odbora (u skladu sa članom 4 zakona 3016/2002, koji je trenutno na snazi) ne bi trebalo, u svom mandatu, imati akcije koje su više od 0.5% ukupnog kapitala.

Alumil upravni odbor se sastoji od:


George Alex. Milonas Predsednik i Generalni direktor (CEO)

G-din G. Milonas je diplomirao na matematičkom smeru Aristotle Univerziteta u Solunu i Biznis administraciju na Macedonia Univerzitetu, Grčka. Postdiplomske studije o kvantitativnom istraživanju (M.Sc) je završio u London Školi ekonomije, radio je takođe i kao asistent istraživanja u analizi sistema u Goettingen Univerzitetu, u Nemačkoj. Govori engleski, nemački, francuski i italijanski. Pored toga, on je bio izvršni direktor "Aluminijumske industrije u severnoj Grčkoj", predsednik saveza industrijalaca severne Grčke, potpredsednik udruženja izvoznika severne Grčke i potpredsednik Asocijacije industrije ekstruzije.
Evaggelia Alex. Milona
Potpredsednik i Generalni direktor ALUMIL grupacije

G-đa Ε. Milona je diplomirala Biznis smer na pravnom fakultetu Aristotle Univerziteta u Solunu. Ona ima postdiplomski nivo iz Biznis administracije na Aristotle Univerzitetu u Solunu. Govori francuski i engleski. Od 1981 do 1986 radila je kao direktor Ekonomskog odelenja i odelenja za uvoz-izvoz “Aluminijumske industrije u severnoj Grčkoj”. 1989 godine ona i njen brat G-din George Milonas osnovali su ALUMIL gde radi kao potpredsednik do danas. Od 2002 takođe radi kao Generalni direktor Alumil grupacije. Ona je takođe i potpredsednik ALUMIL-ROMANIA koji je naveden na berzi u Bucharest.
Eutixia Milona
widow of Alex. Milonas
Izvršni član
George Konstantinos MantosNezavisni – neizvršni član

George Ioannis Doukidis

Neizvršni član

G-din J. Doukidis je diplomirao na matematičkom smeru Aristotle Univerziteta u Solunu i postdiplomske studije na kvantitativnom istraživanju (M.Sc.) na London Školi ekonomije (L.S.E.) kao i PhD kompjuterske simulacije na L.S.E. On je takođe predavač na L.S.E., gostujući profesor na Univerzitetu Brunel, poslovni konsultant za velike korporacije i preduzeća, a trenutno je član upravnog odbora Aluminijumske asocijacije Grčke.
Nikolaos Ioannis KailakisNezavisni – neizvršni član

G-din N. Kailakis je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta Padova, Italija, gde je završio i postdiplomske studije. Radio je kao direktor proizvodnje i tehnički direktor u kompaniji "Exalco SA" kao direktor fabrika i kompanija "Aluminum Macedonia SA" (ALMACO), ALFIN SA i ALUKOM SA koja je deo grupacije Alumil.