Rad u Alumil-u

''Ljudi su ključ našeg uspeha'' kaže, predsednik i Generalni direktor kompanije, G-din. George Milonas.

Prepoznajući doprinos ljudi u uspehu naše kompanije, obezbedili smo idealan izbor za radnim okruženjem koji podržava potrebe naših zaposlenih u i van naših kancelarija, što nas čini konačnim poslodavcem. Kulturu naše kompanije karakteriše timski duh i kolektivni doprinos koji podstiče inicijativu, slobodu i učešće u izboru za razvoj novih, inovativnih ideja u okruženju sa jednakim mogućnostima. Mi ulažemo u profesionalni razvoj ljudi kroz naše stalne obuke i studije, što čini stvaranje odgovarajućeg okruženja za evoluciju naših zaposlenih. Nastojimo da najbolje iskoristimo sposobnosti naših zaposlenih tako što ulažemo napor u razvoj njihovih sposobnosti. Dajemo priliku za profesionalni razvoj globalno u našoj grupaciji.

Kada postoji potreba da se pokrije određena pozicija ili se otvaraju nova radna mesta, pre nego što se krene u potragu za kadrovima sa tržišta, mi prvo procenimo da li ta pozicija može biti popunjena od strane ljudi u okviru kompanije, koji mogu da zadovolje očekivanja. Ukoliko su pokrivene sve opcije, tada razmatramo privlačenje idealnog kandidata sa tržišta. Mi koristimo pionirske sisteme upravljanja ljudskim resursima, kao što su sistem naknada i beneficija, sistem upravljanja učinkom, planiranje karijere i upravljanje planovima uspeha.

Našim zaposlenim nudimo konkurentnu naknadu i paket nagrađivanja u skladu sa svojim kapacitetima rada, sposobnosti evolucije i poslovnog uspeha. Da bi se osigurali po pitanju zdravlja i bezbednosti naših zaposlenih uspostavili smo sistem zdravstvenog i bezbednosnog osiguranja i radne prevencije rizika.. Štaviše sprovođenje društvenog rada, čini deo šire politike naše društvene odgovornosti, što predstavlja naše moralne vrednosti. Naš glavni cilj je naš doprinos društvu. Naš krajnji cilj je privlačenje, razvoj i očuvanje visokog nivoa ljudskih resursa.