Proces selekcije

Treba napomenuti da u cilju popunjavanja radnih mesta, prioritet je dat politici popunjavanja otvorene pozicije sa kandidatima unutar kompanije. Ovo omogućava najbolje zalaganje zaposlenih, kao i stvara velike mogućnosti za razvoj karijere zaposlenih.

Proces selekcije

Sve biografije se popunjavaju u skladu sa zahtevima svakog radnog mesta i politike zapošljavanja u grupaciji.
Ako biografija kandidata zadovoljava kriterijume, on/ona će biti pozvani na prvi razgovor sa članovima odelenja za ljudske resurse, gde treba da prođu neke testove veština za određenu poziciju. Ukoliko uspe, on/ona će biti pozvan na drugi razgovor sa izvršnim članovima odelenja gde on/ona konkuriše, gde će on/ona biti procenjeni za specifične veštine i znanja koja su potrebna za taj posao.

Nakon završetka ciklusa intervjua, svaki kandidat dobija izveštaj o ishodu rezultata. Kandidati koji ne prolaze u sledeći krug će biti obavešteni e-mailom. Kandidati sa kojima kompanija odluči da sarađuje će dobiti pismenu ponudu za zapošljavanje sa opisom posla i predloženim uslovima ugovora.
Nakon zapošljavanja, novi zaposleni treba da prati program integracije prema sistemu obuke grupacije pod nadzorom odelenja za ljudske resurse.

Biografije svih kandidata se čuvaju u bazi ALUMIL-a.