Naša kultura

Gradimo savršenstvo svaki dan

Kultura naše kompanije karakteriše se timskim duhom i kolektivnim doprinosom dok podstiče inicijativu, slobodu i učešće u izboru za razvoj novih, inovativnih ideja u okruženju sa jednakim mogućnostima. Dajemo priliku profesionalnog napredovanja i ličnog razvoja, kao i mogućnost za internacionalnu karijeru.

Kao deo našeg stalnog razvoja, tražimo da zaposlimo aktivne ljude sa velikim akademskim iskustvom i koji se rukovode sledećim vrednostima:
  • Integritet
  • Temski duh
  • Inicijativa
  • Lojalnost
  • Meraki