• Kompanija /
  • Korporativna društvena odgovornost

Korporativna društvena odgovornost

Potreba da se vrati zajednici odražava filozofiju na osnovu koje je zasnovan Alumil.

Mi kroz naše aktivnosti doprinosimo razvoju našeg društva.

Korporativna društvena odgovornost je temelj za kompaniju i grupaciju, jer naš prioritet je pojedinac, njegov prosperitet i napredak, delovanje kao deo zajednice. Sa ovim temeljima i ideološkim osnovama, ALUMIL nudi svoje usluge u širokom spektru funkcija za ostvarivanje tri osnovna cilja (ličnost, prosperitet i napredak).

Dakle, posebno treba napomenuti da je i prethodno postojala naša društvena aktivnost, ali tek nedavno smo stekli ime ‘Korporativna društvena odgovornost’. Odgovornost koju smo sa zadovoljstvom preuzeli i želimo da se dalje razvija, kao i naš lični ideološki i etički kodeks zahteva.

Aktivnim pokretanjem zahteva društvene odgovornosti u našoj organizaciji, mi ističemo zaštitu životne sredine, ukidanje socijalne isključenosti, politika jednakih mogućnosti, kao i očuvanje odnosa na osnovu uzajamnog poverenja i saradnje sa lokalnom zajednicom, gde god da poslujemo. Imajući u vidu odgovornost koju imamo i imajući u vidu prirodu naših aktivnosti, fokusiramo naše interese, između ostalog, na zaštitu životne sredine, a postupajući u skladu sa standardima zdravlja i bezbednosti.

Prateći ove perspektive, kompletan plan životne sredine ‘Zeleni Alumil’ je dizajniran, na osnovu kojih smo implementirali niz akcija, sa ciljem da se ljudi više zainteresuju za životnu sredinu i klimatske promene. ‘Zeleni Alumil’ se pridružuje politici zaštite životne sredine koju naša kompanija primenjuje, i ima za cilj da predstavlja značajan faktor u razvoju “Zelenila”.

Dakle, prvo smo planirali niz prezentacija (naročito srednjoškolaca) sa pobedničkim dokumentarnim filmom za Oskara ‘Neugodna istina’, glavnog protagoniste bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Al Gora. Sa prezentacijama smo počeli Februara 2008. u Solunu, za studente Anatolia Koledža. Održane su još dve prezentacije za više od 500 srednjoškolaca iz Kilkisa. Ovi posebni događaji su se održali u Aprilu 2008. U konferencijskoj sali opštine, uz nesebičnu podršku odelenja za srednje obrazovanje opštine Kilkis.

Pored toga, u Junu 2008, Alumil, u saradnji sa Radio Solun i opštinom Epanomi, je organizovao dan čišćenja plaže Epanomi. Ova posebna akcija je imala za cilj ne samo da se očisti plaža, nego da građani širom područja i zaposleni u ALUMIL osete odgovornost. Cela ova akcija je bila veoma uspešna, jer su učešće uzeli volonteri, stanovnici Epanomi, naročito tinejdžeri i mala deca, koji su budući građani tog grada.

Značajno priznanje Alumil Grupacije je nagrada koju je dobila kompanija, sa titulom ‘Pohvala za inovaciju i doprinos za unapređenje ekološke svesti’, u kontekstu konkurencije ekološke industrijske inovacije, koja se dogodilo na četvrtom biznis forumu 73. Međunarodnom sajmu u Solunu, koji je bio posvećen životnoj sredini (ECO-FORUM i ECO2 FORUM).

Na dnevnoj bazi, socijalna ponuda Alumil-a se razvija na više nivoa. Organizujemo dane dobrovoljnog davanja krvi, aktivna podrška neprofitabilnim i društvenim organizacijama u pravljenju društveno korisnih akcija ( ‘Dečiji osmeh’, Prevencija od bolesti zavisnosti Kiklis ‘Nireas’, Udruženje pacijenata Makedonije obolelih od raka -Thrace) kao i doprinos ostvarenju kulturnih manifestacija.

Danas, Alumil je član Grčke mreže društveno odgovornog poslovanja (EKE) pri Ujedinjenim nacijama, mreže korporacija neprofite zajednice. Njena misija je promocija rezolucije i njene projekcije, kako u industrijskom svetu tako i u društvenom okruženju, sa većim razlogom uravnotežene dobiti i održivog razvoja.