• Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanjeAlumil je usvojio pravila za regulisanje rada Upravnog odbora u odnosu na akcionare kompanije. Cilj ovih pravila je odgovorno organizovanje i rad kompanije kako bi se maksimizovala njena vrednost i kako bi se zaštitili interesi kompanije.