Consiliul Director

Structura Consiliului de Administratie a companiei reflecta amploarea afacerii, gama larga de activitati si participatia la capitalul acesteia. Competenta membrilor Consiliului este dovedita de calificarile si vasta experienta in domeniu, ceea ce permite indeplinirea obiectivelor companiei cu maxima eficienta si profesionalism. Consiliului este pentru o perioada de 5 ani. Membrii Consiliului pot fi realesi si sunt liber revocabili. Membru in Consiliu Director poate fi de asemenea o entitate juridica. In acest caz, entitatea trebuie sa desemneze o persoana fizica pentru exercitarea atributiilor care decurg din calitatea de membru al Consiliului. Membrii non executivi - independenti ai Consiliului Director (in conformitate cu Articolul 4 din Legea 3016/2002, in vigoare la momentul dat) nu pot detine actiuni reprezentand mai mult de 0.5% din capitalul social pe durata mandatului.

Consiliul de Administratie al companiei ALUMIL este format din: 

MICHAIL E. SOTIRIOU
Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General (CEO) al Alumil Rom Industry SA
Administrator Executiv
Membru neindependent
Data primei numiri: 30.01.2006
Data incheiere mandat: 28.04.2018
                                                                                                                 
Experienta si competentele relevante
1987-1993Presendinte si Director General - SMM Industria Greciei de Nord
1982-1987Reprezentant al Rank Xerox in Grecia de Nord
1981-1982Master of Science in Analiza Sistemelor - Universitatea Aristotel din Salonic
1976-1980Licentiat al Facultatii de Matematica - Universitatea Aristotel din Salonic 
 Co-fondator al Alumil Rom, piatra de temelie a cresterii Alumil pe piata din Romania

Lista altor angajamente profesionale
1993-prezent  ALUMIL ROM INDUSTRY SA - Director General
 ALUMIL EXTRUSION SRL - Director General
 CAMERA DE COMERT BILATERALA ELENO - ROMANA - membru CA - Administrator Executiv
 PATRONATUL PRODUCATORILOR DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA - membru CA - Adminitrator Executiv

EVANGELIA AL. MYLONA              
Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie al Alumil Rom Industry SA  
Administrator Neexecutiv  
Membru neindependent
Data primei numiri: 30.01.2006
Data incheiere mandat: 28.04.2018  
                         
Experienta si competentele relevanta                                                                                                                 
1981-1986     Director Financiar - Departamentul Economic si Departamentul Import-Export - Industria Aluminiului din
Grecia de Nord SA
1987-1989Studii de masterat in Administrarea Afacerilor de la Universitatea Aristotel din Salonic 
1981-1985Facultatea de Economie din cadrul Universitatii Aristotel in Salonic 
 Ea si fratele ei, George Milonas au infiintat ALUMIL SA in 1989
 Vorbeste limbile engleza si franceza 

Lista altor angajamente profesionale 
1989-prezent  ALUMIL INDUSTRIA ALUMINIULUI SA - membru CA - Administrator Executiv
 GA PLASTICS SA - membru CA - Adminitrator Executiv
 METRON AUTOMATIONS SA - membru CA - Administrator Executiv
 ALUMIL ALBANIA SH PK- membru CA - Administrator Executiv
 MANAGEMENT OF KILKIS INDUSTRIAL AREA SA - membru CA - Administrator Executin

GEORGE J. DOUKIDIS
Membru al Consiliului de Administratie al Alumil Rom Industry SA
Adminitrator Neexecutiv
Membru neindependent
Data primei numiri: 16.05.2007
Data incheiere mandat: 28.04.2018
                         
Experienta si competentele relevante 
      Lector la London School of Economics (L.S.E)
1996-2004         Profesor colaborator la Universitatea Brunel din Marea Britanie
1985 Doctorat in Stiinta simularii computerizate in cadrul London School of Economics (L.S.E.)                       
1981Studii masterat in Cercetare Operationala (M.Sc.)
1980Facultatea de Matematica in cadrul Universitatii Aristotel din Salonic 
 A fost consultant pentru companii/organizatii mari din Grecia in calitate de Presedinte al Consiliului         
Fondurilor pentru Dezvoltarea Noii Economii
 Vorbeste limbile engleza si franceza
Lista altor angajamente profesionale
PrezentProfesor la Facultatea de Stiinte Administrative si Tehnologie din cadrul Universitatii Economice din
 Atena
2007- Prezent ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA - membru CA - Administrator neexecutiv

DIMITRIS A. KOUTSOUPIAS
Membru in Consiliul de Administratie al Alumil Rom Industry SA
Administrator Neexecutiv                   
Membru neindependent
Data primei numiri: 30.01.2006
Data incheiere mandat: 28.04.2018  
                    
Experienta si competentele relevante                                                                                                                   
2001-2005Ofiter de Trezorie - GRUPUL ALUMIL
2000-2001Departamentul Mari Clienti Corporativi - Piraeus Bank
1999-2000Ofiter Relatii cu Clientii - Dept. Corp. Piraeus Bank 
1997-1999Functionar Bancar - Xios Bank 
1998-2000MIS (Master in Sisteme Informatice) la Universitatea din Macedonia, Grecia                            
1995-1997 MBA la Universitatea Sheffield, Marea Britanie
1985-1989Facultatea de Stiinte Aplicate, Universitatea Aristotel din Salonic
 Vorbeste limbile engleza si franceza
Lista altor angajamente profesionale
2005- prezentGRUPUL ALUMIL -  Consultant Bancar si Financiar
 ALPRO VLASENICA AD - membru CA - Administrator Executiv
 ALUMIL BUILDING SYSTEMS SA - membru CA - Administrator Executiv
 ZEOLOGIG SA - membru CA - Administrator Executiv

KONSTANTINOS CH. AKRIVOPOULOS 
Membru in Consiliul de Administratie al Alumil Rom Industry SA
Administrator Neexecutiv                   
Membru neindependent
Data primei numiri: 30.01.2006
Data incheiere mandat: 28.04.2018   
   
Experienta si competentele relevante                                                                                                                 
1983-1996Practica particulara ca Avocat - Baroul Veria, Grecia
1979-1981Diploma absolvire cursuri postuniversitare in Studii Juridice Internationale - Universitatea New York
1973-1978Facultatea de  Drept la Universitatea Aristotel din Salonic 
 Vorbeste limbile engleza si franceza
Lista altor angajamente profesionale
1996-prezentGRUPUL ALUMIL - Director Departament Juridic
 ALPRO VLASENICA AD - membru CA - Administrator Executiv

MICHAIL E. SOTIRIOU
Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General (CEO) al Alumil Rom Industry SA
Administrator Executiv
Membru neindependent
Data primei numiri: 30.01.2006
Data incheierii mandat: 28.04.2018

                                                                                                                  
Experienta si competentele relevante
1987-1993Presendinte si Director General - SMM Industria Greciei de Nord
1982-1987Reprezentant al Rank Xerox in Grecia de Nord
1981-1982Master of Science in Analiza Sistemelor - Universitatea Aristotel din Salonic
1976-1980Licentiat al Facultatii de Matematica - Universitatea Aristotel din Salonic 
 Co-fondator al Alumil Rom, piatra de temelie a cresterii Alumil pe piata din Romania

Lista altor angajamente profesionale
1993-prezent  ALUMIL ROM INDUSTRY SA - Director General
 ALUMIL EXTRUSION SRL - Director General
 CAMERA DE COMERT BILATERALA ELENO - ROMANA - membru CA - Administrator Executiv
 PATRONATUL PRODUCATORILOR DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA - membru CA - Adminitrator Executiv

MICHAIL E. SOTIRIOU
Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General (CEO) al Alumil Rom Industry SA
Administrator Executiv
Membru neindependent
Data primei numiri: 30.01.2006
Data incheierii mandat: 28.04.2018

                                                                                                                  
Experienta si competentele relevante
1987-1993Presendinte si Director General - SMM Industria Greciei de Nord
1982-1987Reprezentant al Rank Xerox in Grecia de Nord
1981-1982Master of Science in Analiza Sistemelor - Universitatea Aristotel din Salonic
1976-1980Licentiat al Facultatii de Matematica - Universitatea Aristotel din Salonic 
 Co-fondator al Alumil Rom, piatra de temelie a cresterii Alumil pe piata din Romania

Lista altor angajamente profesionale
1993-prezent  ALUMIL ROM INDUSTRY SA - Director General
 ALUMIL EXTRUSION SRL - Director General
 CAMERA DE COMERT BILATERALA ELENO - ROMANA - membru CA - Administrator Executiv
 PATRONATUL PRODUCATORILOR DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA - membru CA - Adminitrator Executiv

 
The Board of Directors of Alumil Rom is composed from

MICHAIL E. SOTIRIOU
President of the Board of Directors and CEO of Alumil Rom Industry SA
Executive member
Non -independent member
Date of first appointments: 30.01.2006
End of the mandate: 28.04.2018
                                                                                                                 
Experience and relevant skills                                       
1987-1993President of the Board of Directors and CEO-SMM Northern Greek Industries
1982-1987Representative of Rank Xerox in Northern Greece
1981-1982Master of Science in Systems Analysis - Aristotle University of Thessaloniki    
1976-1980Graduate of Mathematics of Aristotle University of Thessaloniki 
 Co-founder of Alumil Rom, cornerstone of ALumil market growth in Romania

List of other professional commitments 
1993-present  ALUMIL ROM INDUSTRY SA - CEO
 ALUMIL EXTRUSION SRL - CEO
 CAMERA DE COMERT BILATERALA ELENO - ROMANA - BoD member - Executive Position
 PATRONATUL PRODUCATORILOR DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA -BoD member - Executive Positon     

EVANGELIA AL. MYLONA              
Vice-President of the Board of Directors of Alumil Rom Industry SA  
Non-executive position  
Non-independent member
Date of first appointments: 30.01.2006  
Ent of the mandate: 28.04.2018  
                         
Experience and relevant skills   
1981-1986     Executive director in the Economic Department and the Import Export Departament of the "Industry of       
Aluminium of Northern Greece S.A "
1987-1989Postgraduate master’s degree in Business Administration from Aristotle University of Thessaloniki            
1981-1985Graduate of Business Departament of the Law School of Aristotle University of Thessaloniki 
 She and her brother George Milonas founded ALUMIL S.A. in 1989 
 She is fluent in English and French languages

List of other professional commitments    
1989-present   ALUMIL INDUSTRIA ALUMINIULUI SA - BoD member - Executive Position
 GA PLASTICS SA - BoD member - Executive Position
 METRON AUTOMATIONS SA - BoD member - Executive Position
 ALUMIL ALBANIA SH PK- BoD member - Executive Position
 MANAGEMENT OF KILKIS INDUSTRIAL AREA SA - BoD member - Executive Position

GEORGE J. DOUKIDIS
Member of the Board of Directors of Alumil Rom Industry SA
Non-executive Position
Non-independent member
Date of first appointments: 16.05.2007
End of the mandate: 28.04.2018
                         
Experience and relevant skills
      Lecturer  in London School Of Economics (L.S.E)
1996-2004         Visiting professor in Brunel University, Great Britain 
1985 PhD in Computer Simulation Science from London School of Economics (L.S.E.)                             
1981Postgraduate master's degree in Operational Research (M.Sc.) 
1980Graduate of the Mathematical Departament of Aristotle University of Thessaloniki  
 He has served as a consulant to large companies/ organisations in Greece ans as Board Chairman         
of the New Economy Development Fund

He is fluent in English and French languages
List of other professional commitments 
PresentProfessor in the Administrative Science and Technology Department in the Athens Economic
University 
2007- Present ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA - BoD member - Non-executive position

DIMITRIS A. KOUTSOUPIAS
Member of the Board of Directors of Alumil Rom Industry SA
Non-executive Position                    
Non-independent member
Date of first appointments: 30.01.2006
End of the mandate: 28.04.2018  
                   
Experience and relevant skills                                                                                          
2001- 2005     Group Treasurer -ALUMIL GROUP 
2000-2001Large Corporate Customers Departments - Piraeus Bank
1999-2000Relationship Offiter -Corp. Dept. Piraeus Bank 
1997-1999Account Officer - Xios Bank 
1998-2000MIS (Master in Information Systems) from the University of Macedonia, Greece                                      
1995-1997 MBA from Sheffield University, U.K
1985-1989Department  of Applied Sciences, Aristotle University of Thessaloniki A.U.T.  
 He is fluent in English and French Languages        
List of other professional commitments
 2005-presentGRUPUL ALUMIL -  Finance and Banking Consultant
 ALPRO VLASENICA AD - BoB member Executive Position
 
 ALUMIL BUILDING SYSTEMS SA - BoD member -Executive Position
 ZEOLOGIG SA - Bod Member - Executive Position

KONSTANTINOS CH. AKRIVOPOULOS 
Member of the Board of Directors of Alumil Rom Industry SA
Non-executive Position                 
Non-independent member
Date of first appointments: 30.01.2006
End of the mandate: 28.04.2018   
   
Experience and relevant skills
1983-1996Private practice as at  attorney of Law -Bar of Veria, Greece
1979-1981Postgraduate degree in L.L.M (International Legal Studies), New York University                                   
1973-1978School of Law of the Aristotle University of Thessaloniki (A.U.T.)
 He is fluent in English and French languages
List of other professional commitments
1996-prezent    GRUPUL ALUMIL - Head Legal Advisor 
 ALPRO VLASENICA AD - Bod Member - Executive Position

MICHAIL E. SOTIRIOU
Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General (CEO) al Alumil Rom Industry SA
Administrator Executiv
Membru neindependent
Data primei numiri: 30.01.2006
Data incheierii mandat: 28.04.2018

                                                                                                                  
Experienta si competentele relevante
1987-1993Presendinte si Director General - SMM Industria Greciei de Nord
1982-1987Reprezentant al Rank Xerox in Grecia de Nord
1981-1982Master of Science in Analiza Sistemelor - Universitatea Aristotel din Salonic
1976-1980Licentiat al Facultatii de Matematica - Universitatea Aristotel din Salonic 
 Co-fondator al Alumil Rom, piatra de temelie a cresterii Alumil pe piata din Romania

Lista altor angajamente profesionale
1993-prezent  ALUMIL ROM INDUSTRY SA - Director General
 ALUMIL EXTRUSION SRL - Director General
 CAMERA DE COMERT BILATERALA ELENO - ROMANA - membru CA - Administrator Executiv
 PATRONATUL PRODUCATORILOR DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA - membru CA - Adminitrator Executiv

MICHAIL E. SOTIRIOU
Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General (CEO) al Alumil Rom Industry SA
Administrator Executiv
Membru neindependent
Data primei numiri: 30.01.2006
Data incheierii mandat: 28.04.2018

                                                                                                                  
Experienta si competentele relevante
1987-1993Presendinte si Director General - SMM Industria Greciei de Nord
1982-1987Reprezentant al Rank Xerox in Grecia de Nord
1981-1982Master of Science in Analiza Sistemelor - Universitatea Aristotel din Salonic
1976-1980Licentiat al Facultatii de Matematica - Universitatea Aristotel din Salonic 
 Co-fondator al Alumil Rom, piatra de temelie a cresterii Alumil pe piata din Romania

Lista altor angajamente profesionale
1993-prezent  ALUMIL ROM INDUSTRY SA - Director General
 ALUMIL EXTRUSION SRL - Director General
 CAMERA DE COMERT BILATERALA ELENO - ROMANA - membru CA - Administrator Executiv
 PATRONATUL PRODUCATORILOR DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA - membru CA - Adminitrator Executiv