Programele si obiectivele de mediu

Rezultatele programului de mediu pana la sfarsitul anului 2012

Cele mai notabile performante de mediu atinse de companie de-a lungul celor 10 ani din momentul implementarii Sistemului de Management al Mediului, sunt:

 • Incepand cu 2011, aliniindu-se trendului inovator european, ALUMIL a devenit prima companie din industrie care a inlocuit pulberile de vopsire electrostatica cu continut nociv cu cele care nu contineau substanta daunatoare TGIC asumandu-si costurile suplimentare generate de aceasta masura.
 • Reducerea incepand cu 2006 a consumului de apa la procesul de extrudare si vopsire la aproximativ 85%  comparativ cu consumurile inregistrate in 2004. Rezultatul acestor reduceri se traduce in economisirea anuala a peste 80.000 mc de apa, in comparatie cu anul 2004.
 • Reducerea cu 15% a cantitatii de apa reziduala generata de instalatiile de vopsire in camp electrostatic
 • Instalarea in 2002 a  noilor echipamente pentru unitatea de vopsire in camp electrostatic pe verticala care permit recuperarea pulberilor fine (fines) a generat o reducere de 60% a consumului de pulbere, permitand economisirea anuala a peste 26 de tone de pulbere alba. Costurile de instalare a noilor echipamente s-au ridicat la 75,000 euro.
 • Instalarea in 2003,  a echipamentului de alimentare automata si de monitorizare a concentratiei de chimicale in baile de pretratament chimic a instalatiei de vopsire pe orizontala, a permis reducerea consumul de chimicale cu 42% in comparatie cu anul 2002
 • Interventiile semnificative de imbunatatire a echipamentelor de epurare a apelor reziduale au permis reducerea graduala a consumului de substante chimice cu 28% pina in 2007 comparativ cu situatia inregistrata la sfarsitul anului 2003.
 • Cresterea continua a cantitatii de aluminiu reciclat in propria unitate de topire, in aliajul utilizat in procesul de extrudare, au generat  spre sfarsitul anului 2004, o cota de 36% de utilizare a aluminiului secundar(reciclat) fata de doar 23% in anul 2002,  reducand astfel consumul de materii prime, resurse naturale, energie si indirect reducand emisia de oxizi de carbon. Pina in anul 2009, contitatea de aliaje secundare utilizate in procesul de productie a atins nivelul de 51%.
 • Incheierea unor contracte pentru Sisteme de Management de Ambalare Alternativa, Deseuri din Ambalaje si Alte Produse (lubrifianti, acumulatori, baterii, materiale de impachetare, echipamente electronice etc)
 • Conform principiilor de auto-control si in conformitate cu normele legislatiei in vigoare in privinta mediului, au fost efectualte masuratori ale gradului de utilizare a unor particule solide la iesirile din cabinele de colectare a pulberilor si din cuptorul de piroliza, precum si masuratori  ale nivelului de zgomot din jurul incintelor fabricii si analizate in laboratoare externe.Masuratorile au aratat faptul ca au fost respectate cu strictete conditiile de mediu impuse.
 • Participarea la cercetarea si dezvoltarea  tehnologiilor fotovoltaice utilizate in cadrul constructiilor moderne cu scopul de a acoperi o parte semnificativa din nevoile energetice ale cladirilor.
 • Motivarea personalului si cresterea gradului de constientizare in privinta problemelor legate de protectia mediului prin desfasurarea unor seminarii. In anul 2007, a fost finalizata implementarea proiectul „FABRICA ALUMIL - CONSUM EFICIENT DE ENERGIE”. In urma unor interventii asupra echipamentelor industriale, reducerea consumului de energie electrica la nivelul intregii fabrici a ajuns pana la 11,5%.
 • La inceputul anului 2008, trecerea de la utilizarea gazului lichefiat la cel natural a fost realizata in toate sectiile fabricii, ducand la reducerea cantitatii emise de poluanti, contributori la generarea efectului de sera.
 • Incepand cu anul 2008, in toate instalatiile de vopsire in camp electrostatic detinute de fabrica, au fost inlocuite solutiile de crom hexavalent (foarte toxic), utilizate in procesul de pre-tratament al profilelor, cu solutii de compusi din titaniu/zirconiu, mult mai prietenoase cu mediul inconjurator.
Eliminarea cromului hexavalent din procesul de productie reprezinta una dintre cele mai notabile performante de mediu ale grupului.

Efectele pozitive rezultate in urma acestei evolutii au adus scaderi semnificative ale consumului de substante chimice in toate etapele procesului de pretratament inainte de vopsire, in procesul de productie a apei deionizate si in tratarea apelor reziduale.

Sunt remarcabile performantele in privinta protectiei mediului inconjurator prin reducerea dramatica (cu 50%) a mediei anuale de concentratie de crom hexavalent din apele reziduale de la 0,43 mg/lit in 2003, la 0,22 mg/lit in 2006 si mai mult urmate de o reducere de 81% in anul 2007 cand concentratia a scazut la 0,08 mg/lit in conditiile limitei maxime permise de legilsatia de mediu de 0,5 mg/lit. 

 • Reducerea si minimizarea nivelului cantitativ  de deseuri in toate departamentele de productie
 • Reducerera consumului de combustibil prin reorganizarea flotei de camioane.
 • Introducerea, implementarea si imbunatatirea intregului sistem de reciclare a deseurilor, a materialelor de ambalare si incurajarea reciclarii in cadrul tuturor proceselor de productie (span de aluminiu, platbande din otel, hartie, cherestea, matrite de extrudare cu adaos de otel inoxidabil etc)

Scopul final este acela de a reduce la minim cantitatile consumate ca urmare a economisirii resurselor naturale, a energiei si prin prevenirea poluarii mediului.

 • Separarea eficienta a materialelor deseurilor, imbunatatirea procesului de colectare a materialelor pentru reciclare si utilizarea unor solutii alternative de reciclare, a dus la cresterea volumului de reciclabile si de materiale reutilizabile. De exemplu, cantitatea de hartie reciclata a crescut de la 80 t in 2003, la 170 t in 2006 si la 221 t in 2008. Mai mult, cheresteaua componenta a ambalajelor uzate a fost inclusa in programul de reciclare, astfel, intre anii 2006 si 2009, 380 t de cherestea a fost expediata spre utilizare catre fabricile de prelucrarea lemnului.
 • Modificarile majore, precum si imbunatatirile aduse instatiilor de tratare a apelor reziduale din unitatile de vopsire, instalatiilor pentru producerea apei deionizate, instalatiilor pentru curatare cu soda caustica a matricelor de extrudare, instalatiilor de nitrurare cu amoniac a matritelor de extrudare, instalatiilor de evacuare a fumului din cuptoarele de piroliza, precum si crearea de zone speciale destinate depozitarii pulberilor si a chimicalelor, au dus la reducerea semnificativa a poluarii, la reducerea riscului de impact negativ asupra mediului in situatii de urgenta precum si la imbunatatire considerabila a conditiilor de munca pentru personal.
 • Reducerea cu 23% a cantitatii de lemn utilizat la ambalarea aluminiului
 • In anul 2012, in cadrul celor doua sectii industriale majore Extrudarea si Vopsitoria, cantitatea de deseuri a atins minimul istoric pentru al doilea an consecutiv.

In cele din urma, in conformitate cu dezideratele de baza a politicii declarate a companiei si anume „Monitorizarea dezvoltarii de noi tehnologii ecologice pentru adoptarea acestora....” precum si „ expasiunea si cresterea  afacerii vor lua in considerare criteriile de mediu...”, au fost facute investitii majore pentru modernizarea si retehnologizarea urmatoarelor unitati de productie:

 

 1. Unitatea de topire si turnare a aluminiului (subsidiara ALUFOND) - au fost implementate tehnologii moderne si avansate, in vederea asigurarii unui consum mai mic de energie, o utilizare mai eficienta a materiilor prime,  precum si minimizarea emisiilor de poluanti, in special a celor care creeaza efectul de sera.
 2. Unitatea de anodizare a aluminiului (subsidiara ALUFYL) este una dintre cele mai moderne si echipate unitati din domeniu, la nivel european, cu un sistem de de reciclare a apei de 75% (cei 25% ramasi dupa tratarea conform specificatiilor existente, fiind distribuiti pentru irigarea culturilor agricole). De asemenea a fost instalat un sistem complet automatizat pentru colectarea, tratarea si neutralizarea vaporilor generati in procesul de anodizare, precum si un sistem de economisire a energiei