Το SMARTIA M14600 είναι το νέο συρόµενο σύστηµα της ALUMIL µε εξαιρετικά κοµψές γραµµές, ενσωµατώνοντας όλη την τεχνογνωσία του Οµίλου ALUMIL. Απαντάει στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις και τις απαιτήσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις και αποτελεί ιδανική λύση για περιοχές µε θερµότερα κλίµατα.
 • Βασικό πλάτος συστήµατος 35 mm.
 • Προφίλ πλάτους µόλις 23 mm στο σηµείο της επαλληλίας για τη µεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου.
 • Ειδικά σχεδιασµένο προφίλ µε ενσωµατωµένο χερούλι, για αυξηµένη αντίσταση στην ανεµοπίεση.
 • ∆ύο φύλλα διαθέσιµα για σύνδεση µε κοπή 45ο και 90ο.
 • Τυπολογία φιλητού µε µόλις 62 mm εµφανές αλουµίνιο.
 • Μεγάλο εύρος τυπολογιών µε εναλλακτικούς µηχανισµούς κλειδώµατος.
 • ∆υνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως 25 mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 200 Kg.
 • Οµαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ειδικά σχεδιασµένους ανοξείδωτους οδηγούς.
 ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
Βάθος οδηγού    
92,0 mm/143,0 mm
Ύψος οδηγού31,5/40,0 mm
Βάθος φύλλου35 mm
Ύψος φύλλου 67mm/79 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής 
99,5 mm
Βάρος φύλλου
Έως 200 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης
Έως 32 mm
Πάχος διατομών
 1,3 mm 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος συστήματοςNon Insulated 
Εξωτερική εμφάνισηΊσιο
Τρόπος κίνησης
Συρόμενο (Inline, Flash handle)
ΜηχανισμόςGU in Line
Τυπολογίες
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΔΙΦΥΛΛΟ(1)
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΣΙΤΑ(1)
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ(1)
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΣΙΤΑ(1)
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΦΙΛΗΤΟ(3)(4)
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΦΙΛΗΤΟΜΕ ΣΙΤΑ(3)(4)
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΕΞΑΦΥΛΛΟ ΦΙΛΗΤΟ(3)(4)
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ(2)(4)
 • ΜΟΝΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ(3)
 • ΜΟΝΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΗΤΑ(3)
 • ΜΟΝΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΗΤΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ(3)
 • ΔΙΦΥΛΛΟ ΦΙΛΗΤΟ ΧΩΝΕΥΤΟ(1)(4)
 • ΔΙΦΥΛΛΟ ΦΙΛΗΤΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΗΤΑ(1)(4)
 • ΔΙΦΥΛΛΟ ΦΙΛΗΤΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΗΤΑ(1)(4)
 • ΔΙΦΥΛΛΟ ΦΙΛΗΤΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΗΤΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ(1)(4)
(1) Τυπολογίες είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με οδηγούς σωληνωτούς με ύψος οδηγού 38,5 mm και χαμηλό οδηγό 30,5mm, με συναρμογή 450 και 900 με στενό γάντζο
(2) Επάλληλα πολύφυλλα είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ με χαμηλό οδηγό 30,5mm.
(3) Τυπολογίες είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με οδηγούς σωληνωτούς με ύψος οδηγού 38,5 mm και χαμηλό οδηγό 30,5mm, με συναρμογή 450 και 900 με στενό γάντζο
(4) Τυπολογίες είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με στενό γάντζο ή και με στενό μπινί