Το SMARTIA M12500 PHOS είναι το νέο έξυπνο σύστηµα της ALUMIL για συρόµενα κουφώµατα µε minimal γραµµές, το οποίο µεγιστοποιεί το φυσικό φωτισµό. Το µοναδικό minimal design του, µε πολύ κοµψές ευθείες γραµµές, είναι απολύτως σύµφωνο µε τις τελευταίες αρχιτεκτονικές τάσεις.
 • Βασικό πλάτος συστήµατος 45 mm.
 • Προφίλ πλάτους µόλις 32 mm στο σηµείο της επαλληλίας για τη µεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισµού.
 • ∆ύο φύλλα διαθέσιµα για σύνδεση µε κοπή 45ο και 90ο.
 • Τυπολογία φιλητού µε µόλις 72 mm εµφανές αλουµίνιο.
 • Μοναδικός τρόπος κλειδώµατος από την ALUMIL.
 • ∆υνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 32 mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 200 Kg.
 • Οµαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ειδικά σχεδιασµένους ανοξείδωτους οδηγούς.
 ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
Βάθος οδηγού    
Από 128 mm έως 212,5 mm
Βάθος φύλλου45 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής 
66 mm
Βάρος φύλλου
Έως 200 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης
Έως 32 mm
Πάχος διατομών
1,5 mm

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος συστήματοςNon Insulated 
Εξωτερική εμφάνισηΊσιο
Τρόπος κίνησης
Συρόμενο (Inline)
ΜηχανισμόςAlumil
Τυπολογίες
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΕΞΑΦΥΛΛΟ
 • ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ