Επιφανειακές Κατεργασίες

Η ALUMIL, η μεγαλύτερη εταιρία διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχει απεριόριστες επιλογές στην επιφανειακή επεξεργασία του αλουμινίου.

Το αλουμίνιο που προορίζεται για αρχιτεκτονικές εφαρμογές υφίσταται επιφανειακές επεξεργασίες προκειμένου, αφ’ ενός μεν να βελτιωθεί η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του, αφ' ετέρου δε να επιτευχθεί η επιθυμητή εμφάνιση και ο χρωματισμός για την εξυπηρέτηση των διακοσμητικών απαιτήσεων των αρχιτεκτονικών εφαρμογών και κατασκευών.

Οι μέθοδοι που έχουν επικρατήσει και συνήθως χρησιμοποιούνται για την επιφανειακή επεξεργασία του αλουμινίου που προορίζεται για αρχιτεκτονικές εφαρμογές είναι η ανοδίωση και η ηλεκτροστατική βαφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους που εφαρμόζει η ALUMIL στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της:  

  1. Ανοδίωση
  2. Ηλεκτροστατική Βαφή
  3. Σουμπλιχρωμία