Υποστήριξη σε μεγάλα τεχνικά έργα

Η Alumil έχοντας μελετήσει τις ανάγκες της αγοράς δημιούργησε το Τμήμα Μεγάλων Έργων με σκοπό την προσέγγιση των τεχνικών εταιριών και μελετητικών γραφείων για την καλύτερη ενημέρωση των προϊόντων της αλλά και τη σύνδεση αυτού του κρίκου με τον κόσμο των κατασκευαστών.

Το συγκεκριμένο τμήμα με εξειδικευμένους μηχανικούς αναλαμβάνει :
  • την υπόδειξη κατασκευαστών με σχετική τεχνογνωσία για την υποβολή προσφορών
  • υποστήριξη στην ολοκλήρωση προσφοράς συγκεκριμένου έργου
  • υποστήριξη και διαχείριση έργου στη διάρκεια της κατασκευής και τοποθέτησης
  • σύνταξη προμελετών για την κατασκευή Υαλοπετασμάτων και Αίθριων
  • προμέτρηση υλικών με ειδικό λογισμικό σύστημα Alupo
  • σχεδιασμό προφίλ για ειδικές ανάγκες και λύσεις
  • εκπαίδευση για ειδικές κατασκευές αλουμινίου
  • δημιουργία προωθητικού υλικού για τεχνικές εταιρίες