Προετοιμασία για το σημα CE

Εκπαίδευση και προετοιμασία για το CE
  • Στα συστήματα και σε ειδικές κατασκευές αλουμινίου.
  • Με διαρκή τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση κατασκευαστών Πανελλαδικά πέραν των 2 Εκπαιδευτικών Κέντρων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  • Νέος κύκλος εκπαίδευσης : οδηγίες κοπής και συναρμολόγησης και χρήσης εξαρτημάτων βασισμένη στα Τεχνικά Εγχειρίδια των Συστημάτων (απαραίτητη διαδικασία για την Μεταβίβαση των Πιστοποιητικών).
  • Υποστήριξη μέσω ειδικών συμβούλων των κατασκευαστών για να πάρουν το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής κατά CE.
  • Προώθηση του ISO 9000 στους κατασκευαστές.
Ιδιόκτητοι Θάλαμοι Δοκιμών για διατήρηση χαρακτηριστικών της Αρχικής Δοκιμής (ΑΔ)
  • Δύο Εργαστήρια με Θαλάμους Δοκιμών κουφωμάτων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).
  • Μετρήσεις ανεμοπερατότητας και υδατοστεγανότητας στα κουφώματα των κατασκευαστών.
  • Εξειδικευμένα στελέχη που ενημερώνουν και υποστηρίζουν τον κατασκευαστή για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών που είχε το δείγμα στην Αρχική Δοκιμή Τύπου (ΙΤΤ).
Αρχικές Δοκιμές Τύπου ( ΑΔΤ) στο ΕΚΑΝΑΛ για τους κατασκευαστές
  • Υποστήριξη και ενημέρωση κατασκευαστών για τη απαιτούμενη κατασκευή για μετρήσεις σε ανεμοπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή στην ανεμοπίεση κουφωμάτων των κατασκευαστών.