Η Οργάνωση της Επιχείρησης

Μια σωστά οργανωμένη εταιρία (οποιασδήποτε μορφής) κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου δεν πρέπει να φαίνεται ως τέτοια αλλά οφείλει και να είναι.

Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνονται τα εξής:
  • Ο κατασκευαστής οφείλει να έχει τεχνικούς καταλόγους και φυλλάδια των σειρών- συστημάτων που προτείνει προς τους πελάτες (με τον όρο πελάτες εννοούμε τους ιδιώτες – επαγγελματίες – καταναλωτές (τελικούς χρήστες).
  • Ο κατασκευαστής μπορεί να διατηρεί σε δικό του χώρο δείγματα των συστημάτων που χρησιμοποιεί για να τα προβάλλει στους υποψήφιους πελάτες του.
  • Η εταιρία κατασκευής κουφωμάτων οφείλει να έχει άρτια εκπαιδευμένα τους υπαλλήλους της για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Η προσφορά του κατασκευαστή προτείνεται να περιλαμβάνει , τη σειρά που θα χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο χώρο, την εταιρία παραγωγής προφίλ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσει, τον τύπο τζαμιών, το χρόνο παράδοσης, το κόστος και τον τρόπο πληρωμής. Δίνονται πληροφορίες, για τη τοποθέτηση των παντζουριών, σιτών και ρολών, καθώς επίσης και για τις τυχόν ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στις περιπτώσεις αυτές.
  • Τα συνεργεία που χρησιμοποιούνται αποτελούν τον πρεσβευτή του κάθε κατασκευαστή. Οφείλουν να είναι εκπαιδευμένα κατάλληλα έτσι ώστε η ποιότητα εργασίας τους αλλά και ο τρόπος τους απέναντι στους πελάτες να είναι κόσμιος.
  • Ο κατασκευαστής οφείλει να παρέχει σέρβις στον πελάτη πριν αλλά και μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων.