Σχέδια μελέτης ALUMIL

 Η μελετητική ομάδα της ALUMIL σε συνεργασία με τους μελετητές του έργου συνδράμουν στην σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων λεπτομερειών που αφορούν την συναρμογή των κατασκευών αλουμινίου με τα δομικά στοιχεία του κτιρίου.