Υπολογιστικό Πρόγραμμα Uw

Το πρόγραμμα λειτουργεί με το Microsoft Office 2010 ή πιο πρόσφατη έκδοση.