Ενεργειακά Συστήματα Alumil

Ενεργειακά ονομάζονται τα κουφώματα με τα οποία μπορούμε να πετύχουμε ψηλά επίπεδα θερμομόνωσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση θερμοδιακοπτόμενου συστήματος αλουμινίου και χρήση ενεργειακών τζαμιών. Ένα θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα ουσιαστικά απομονώνει το εσωτερικό από το εξωτερικό περιβάλλον, εμποδίζοντας την μεταφορά θερμότητας. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η χρήση συσκευών θέρμανσης και ψύξης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων και την δημιουργία ένος ευχάριστου μικροκλίματος.

Βασικός παράγοντας στην απόδοση ενός κουφώματος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας (Uw), ο οποίος όσο μικρότερος είναι, τόσο λιγότερη απώλεια θερμότητας επιτυγχάνουμε. Πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος(Uw) είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως ο συντελεστής θερμοδιαπερατότητας του γυαλιού και του πλαισίου ξεχωριστά, καθώς επίσης και η επιφάνεια που καταλαμβάνουν το γυαλί, το πλαίσιο και το κούφωμα συνολικά. Σε αυτή την κατεύθυνση η επιλογή του κατάλληλου προφίλ και γυαλιού αποτελεί μια επένδυση που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη και συνεπώς εξοικονόμηση χρημάτων από ψύξη και θέρμανση στο άμεσο μέλλον.

Πιο αναλυτικά, μερικά από τα πλεονεκτήματα που μας προσδίδει ένα ενεργειακό κούφωμα είναι τα εξής:

  • Αποδοτικότερη θερμομόνωση τον χειμώνα
  • Ευκολότερη ψύξη το καλοκαίρι
  • Μείωση την εισερχόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας, που προκαλεί φθορές στα έπιπλα, κουρτίνες κλπ.
  • Μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανση που μπορεί να ανέλθει και στο 35%
  • Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος