Περιβάλλον

H ALUMIL, Όμιλος με πολύχρονη εμπειρία και συνεχή ανάπτυξη στον κλάδο του σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας συστημάτων αλουμινίου για αρχιτεκτονική και βιοτεχνική χρήση έχει συνειδητοποιήσει και αναγνωρίζει ότι η ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών.

Συμπορεύονται μόνο όταν διασφαλίζεται η φιλικότητα των παραγωγικών διαδικασιών απέναντι στο περιβάλλον, η πρόληψη και ο περιορισμός της ρύπανσης, η εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών πόρων και αναλωσίμων υλικών, η αναζήτηση και η αξιοποίηση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειες και η μείωση στον μικρότερο δυνατό βαθμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσα από στόχους, προσχεδιασμένες και οργανωμένες ενέργειες και μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η φιλοσοφία αυτή, σύμφωνα με την πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης, είχε σαν αποτέλεσμα την απόφαση της Διοίκησης της εταιρείας για την εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση το 2002 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001:1996 για τα τμήματα διέλασης, ηλεκτροστατικής βαφής, βαφής σε απομίμηση ξύλου και παραγωγής θερμομονωτικών προφίλ και περαιτέρω την αναβάθμιση του πιστοποιητικού σύμφωνα με την βελτιωμένη έκδοση του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004 το έτος 2005. 
Η παρακάτω δήλωση αρχών και προθέσεων που αποτελεί και την Περιβαλλοντική Πολιτική της επιχείρησης στόχο έχει να προδιαγράψει το πλαίσιο για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.