Τι αναζητάμε

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Η εταιρική μας κουλτούρα χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη πρωτοβουλία, την ελευθερία και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών και λύσεων σε ένα περιβάλλον ισότιμων ευκαιριών.

Προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ευκαιρίες να αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα διεθνούς καριέρας.

Στα πλαίσια της συνεχούς μας ανάπτυξης, μας ενδιαφέρει να προσλάβουμε στην εταιρεία μας άτομα δραστήρια με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, που να διέπονται από τις παρακάτω αξίες

  • Ειλικρίνεια 
  • Οι πράξεις και τα λεγόμενά μας χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, ειλικρίνεια και συνέπεια. Τηρούμε τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις μας. Ασκούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες έντιμα και αμερόληπτα, χωρίς να επηρεαζόμαστε από εξωγενείς παράγοντες ή από προσωπικές συμπάθειες και εκτιμήσεις.
  • Ομαδικότητα 
  • Δημιουργούμε ανοικτές και θετικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, ώστε να προάγουμε τη συνεργασία και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα της ομάδας είναι πάντα μεγαλύτερα από τα επιμέρους αποτελέσματα των ατόμων που την αποτελούν. Ενθαρρύνουμε και χρησιμοποιούμε αμφίδρομη επικοινωνία και τον εποικοδομητικό διάλογο.
  • Πρωτοβουλία 
  • Αξιοποιούμε κάθε πόρο, ανθρώπινο και μη, στοχεύοντας σε προσωπική και εταιρική συνεχή βελτίωση που πηγάζει από τις ιδέες όλων. Η εταιρεία στηρίζει κάθε καινούργια ιδέα και πρόταση.
  • Αφοσίωση 
  • Η εταιρεία και οι εργαζόμενοι της, δείχνουν αφοσίωση τόσο στον πελάτη, όσο και ο ένας στον άλλον. 
  • Μεράκι 
  • Μεράκι είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι Έλληνες όταν κάνουν κάτι με όρεξη και ευχαρίστηση, καθώς βάζουν κάποιο κομμάτι του εαυτού τους στο έργο τους.