Τι αναζητάμε

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Η εταιρική μας κουλτούρα χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη πρωτοβουλία, την ελευθερία και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών και λύσεων σε ένα περιβάλλον ισότιμων ευκαιριών.

Προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ευκαιρίες να αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα διεθνούς καριέρας.

Στα πλαίσια της συνεχούς μας ανάπτυξης, μας ενδιαφέρει να προσλάβουμε στην εταιρεία μας άτομα δραστήρια με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, που να διέπονται από τις παρακάτω αξίες:

  • Πρωτοβουλία (για συνεχή βελτίωση)
  • Ειλικρίνεια
  • Ομαδικότητα
  • Αφοσίωση
  • Εργατικότητα