Εταιρικές Ανακοινώσεις

αναζήτηση

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2016
30.09.2016
Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»more
Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου 2016
21.09.2016
Η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» ανακοινώνει more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν.3556/2007
03.06.2016
Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΥΛ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
27.05.2016
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2015 more
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
04.05.2016
Σύμφωνα με το νόμο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ’ αρ. 1458/27.04.2016 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευσηmore
Γνωστοποίηση κράτους-μέλους προέλευσης
28.04.2016
Η "ΑΛΟΥΜΥΛ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
27.04.2016
Η διοίκηση της "ΑΛΟΥΜΥΛ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", ανακοινώνει more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2015
31.03.2016
Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
23.03.2016
Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
22.12.2015
Η διοίκηση της "ΑΛΟΥΜΥΛ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." ανακοινώνει more

Σελίδα 1 από 17