Εγγραφή στο newsletter

Με την παρούσα δηλώνω τα ακόλουθα αναφορικά με  τα προσωπικά μου δεδομένα, όπως αυτά διαλαμβάνονται κατωτέρω στο link “Αποστολή” («τα Δεδομένα»).

 Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου -Κιλκίς (:«η Εταιρεία») είναι η ενημέρωσή μου για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της Εταιρείας.

Έχοντας ενημερωθεί εδώ

(α) για την Πολιτική Προστασίας της Εταιρείας και δη για τα δικαιώματα μου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).

(β) ειδικότερα ότι για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τον οποίο μπορώ να αναζητήσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@alumil.com στον οποίο θα απευθύνω τυχόν αίτημά μου για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων μου αναφορικά με τα προσωπικά μου δεδομένα.

(γ) πως διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συναίνεση που παρέχω σήμερα με την παρούσα, είτε δια ηλεκτρονικού μηνύματος στο dpo@alumil.com, είτε επιλέγοντας την σχετική εντολή «Unsubscribe» η οποία συνοδεύει κάθε email που λαμβάνω από την εταιρεία.

Παραχωρώ  στην Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα που της διέθεσα, συγκατατίθεμαι δε ρητά στην χρήση τους αποκλειστικά και μόνο στο ανωτέρω πλαίσιο.

Προσωπικά Στοιχεία

* υποχρεωτικά πεδία